Translate

6.06.2013

NOWA SŁUPIA 2013

Doskonałym miejscem na wypoczynek, jednodniową lub dłuższą wycieczkę są Góry Świętokrzyskie. W poszukiwaniu ciekawego miejsca na postój dotarłem do Centrum Kulturowo-Archeologicznego w Nowej Słupi.


Czym jest Centrum Kulturowo-Archeologiczne?
Możemy dowiedzieć się już ze strony internetowej:

"Zwieńczeniem wieloletnich wysiłków Gminy Nowa Słupia w stworzeniu odpowiednich warunków dla prezentacji pokazów dymarkowych jest wybudowanie Centrum Kulturalno – Archeologicznego w miejscu starego Piecowska. Ośrodek zlokalizowany przy Muzeum Starożytnego Hutnictwa wyróżnia się szeregiem budowli zrekonstruowanych na podstawie konkretnych obiektów znanych ze źródeł archeologicznych i wykonanych techniką jaką posiadali hutnicy 2000 lat temu. Nadzór merytoryczny sprawowało ŚSDP z Kielc. Celem powstania Centrum Kulturowo – Archeologicznego jest turystyczna promocja Gminy i stworzenie głównego ośrodka popularyzacji wiedzy o dziedzictwie kulturowym naszych przodków, nie tylko w aspekcie starożytnego hutnictwa ale również w celu odtworzenia warunków bytowania starożytnych  hutników, poznania ich mentalności, obyczajów czy wierzeń. Poprzez te działania Nowa Słupia stanie się centrum wymiany doświadczeń i prezentacji efektów prac eksperymentalnych związanych ze starożytnym hutnictwem na skalę europejską."

Na terenie CKA odbywają się coroczne Dymarki Świętokrzyskie...

"Dymarki Świętokrzyskie to impreza plenerowa odbywająca się co roku w Nowej Słupi u stóp Łysej Góry. Ma najdłuższą tradycję w regionie - odbywa się od 1967 roku. Niezmiennie poświęcona jest prezentacji wyników badań nad starożytnym hutnictwem żelaza w Górach Świętokrzyskich. Od kilku lat Dymarki Świętokrzyskie odbywają się w połowie sierpnia, aby przybliżyć antyczną metalurgię żelaza przebywającym w tym regionie turystom."

W tym roku zapraszamy na Dymarki Świętokrzyskie 
w dniach 17-18 sierpnia 2013

 A oto kilka fotek tego urokliwego i klimatycznego miejsca:

Oczywiście cały region jest bardzo interesujący. Z Nowej Słupi możemy Drogą Królewską wejść na Święty Krzyż, a tam oprócz Klasztoru możemy także zwiedzić Muzeum Przyrodnicze Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Niedaleko znajduje się też Sanktuarium w Kałkowie-Godowie oraz Klasztor Cystersów w Wąchocku.
Dzieci oczywiście znajdą coś dla siebie:
- Park Miniatur w Krajnie http://www.sabatkrajno.pl/

Zapraszam w świętokrzyskie...

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz